เอกภพวิทยาในอดีต

เอกภพวิทยาคืออะไร

            เอกภพโดยทั่วไปแล้วมีนิยามว่า คือ โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะสามารถส่งผลกระทบถึงมนุษย์ได้ และเอกภพวิทยาก็คือวิชาที่ศึกษาถึงโครงสร้างและการวิวัฒนาการของโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดนั้นโดยภาพรวม นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องของเอกภพนี้จะถูกเรียกว่า “นักเอกภพวิทยา” ในปัจจุบันนักเอกภพวิทยากำลังสนใจศึกษาว่าเอกภพนั้นถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร อนุภาคมูลฐานชนิดต่างๆและโครงสร้างอื่นๆที่ประกอบกันเป็นเอกภพนั้นถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร เอกภพมีการวิวัฒนาการอย่างไร และการวิวัฒนาการของเอกภพนี้จะมีจุดสิ้นสุดหรือไม่ การที่เราศึกษาวิชาเอกภพวิทยานั้นจึงเปรียบเสมือนว่าเรากำลังมองภาพรวมของเอกภพทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเอกภพ

แบบจำลองต่างๆของเอกภพ

 

          เนื่องจากเอกภพจะมีความหมายถึงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่จะสามารถส่งผลกระทบถึงมนุษย์ได้ ดังนั้นนักปราชญ์และนักเอกภพวิทยาในอดีตจึงได้นิยามเอกภพเอาไว้ในรูปแบบที่ต่างๆกันตามความสามารถที่จะสังเกตการณ์หรือจินตนาการถึงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละยุคแต่ละสมัย ในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษาประวัติศาสตร์ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีผู้ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเอกภพอย่างไรบ้าง โดยเราจะเรียกแนวความคิดต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้อธิบายเอกภพในอดีตว่าเป็นแบบจำลองของเอกภพ ซึ่งแบบจำลองเหล่านี้อาจจะเป็นแบบจำลองที่เกิดจากการสังเกตการณ์จริง หรืออาจจะเป็นเพียงแนวความคิดความเชื่อที่ไม่มีผลจากการสังเกตการณ์สนับสนุนก็ได้ ซึ่งอาจะไม่สอดคล้องกับธรรมชาติจริงๆได้ การศึกษาถึงแบบจำลองต่างๆของเอกภพนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นจะช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงจินตนาการเรื่องของเอกภพของนักปราชญ์และนักเอกภพวิทยานับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และความรู้นี้อาจจะช่วยทำให้เราสามารถจินตนาการถึงเอกภพตามความรู้และความเข้าใจของนักดาราศาสตร์และนักเอกภพวิทยาในปัจจุบันได้ดีขึ้น นอกจากนั้นการเรียนรู้ถึงแนวความคิดหรือจินตนาการของบุคคลอื่นอาจจะทำให้เราสามารถฝึกฝนจินตนาการของเราให้กว้างไกลและสามารถจินตนาการได้ใกล้ความจริงในธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นด้วย


แบบจำลองต่างๆของเอกภพ

          เนื่องจากเอกภพจะมีความหมายถึงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่จะสามารถส่งผลกระทบถึงมนุษย์ได้ ดังนั้นนักปราชญ์และนักเอกภพวิทยาในอดีตจึงได้นิยามเอกภพเอาไว้ในรูปแบบที่ต่างๆกันตามความสามารถที่จะสังเกตการณ์หรือจินตนาการถึงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละยุคแต่ละสมัย ในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษาประวัติศาสตร์ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีผู้ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเอกภพอย่างไรบ้าง โดยเราจะเรียกแนวความคิดต่างๆที่ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้อธิบายเอกภพในอดีตว่าเป็นแบบจำลองของเอกภพ ซึ่งแบบจำลองเหล่านี้อาจจะเป็นแบบจำลองที่เกิดจากการสังเกตการณ์จริง หรืออาจจะเป็นเพียงแนวความคิดความเชื่อที่ไม่มีผลจากการสังเกตการณ์สนับสนุนก็ได้ ซึ่งอาจะไม่สอดคล้องกับธรรมชาติจริงๆได้ การศึกษาถึงแบบจำลองต่างๆของเอกภพนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นจะช่วยทำให้เราได้เข้าใจถึงจินตนาการเรื่องของเอกภพของนักปราชญ์และนักเอกภพวิทยานับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และความรู้นี้อาจจะช่วยทำให้เราสามารถจินตนาการถึงเอกภพตามความรู้และความเข้าใจของนักดาราศาสตร์และนักเอกภพวิทยาในปัจจุบันได้ดีขึ้น นอกจากนั้นการเรียนรู้ถึงแนวความคิดหรือจินตนาการของบุคคลอื่นอาจจะทำให้เราสามารถฝึกฝนจินตนาการของเราให้กว้างไกลและสามารถจินตนาการได้ใกล้ความจริงในธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s