โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

1.โครงสร้างโลก
1.1การศึกษาโครงสร้างโลก

1.2 การแบ่งโครงสร้างโลก

2.โลกและการเปลี่ยนแปลง

2.1 ทฤษฎีทวีปเลื่อนของเวเกเนอร์

2.2 หลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของทวีป

2.3 กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

2.4 ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

2.5 การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก

3.ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

3.1 แผ่นดินไหว

3.2 ภูเขาไฟ

4.ธรณีประวัติ

4.1 อายุทางธรณีวิทยา

4.2 ซากดึกดำบรรพ์

4.3 การลำดับชั้นหิน

5.เอกภพ

5.1 เอกภพวิทยาในอดีต

5.2 กำเนิดเอกภพ

5.3 กาแล็กซี

6. ดาวฤกษ์

6.1วิวัฒนาการของดาวฤกษ์

6.2 กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์

6.3 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์

6.4 สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์

6.5 ระยะห่างของดาวฤกษ์

6.6 เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์

6.7 ระบบดาวฤกษ์

6.8 มวลของดาวฤกษ์

7. ระบบสุริยะ

7.1 การกำเนิดระบบสุริยะ

7.2 เขตของบริวารดวงอาทิตย์

7.3 ดวงอาทิตย์

8. เทคโนโลยีอวกาศ

8.1 กล้องโทรทรรศ์

8.2 การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม

8.3 ระบบขนส่งอวกาศ

8.4 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s